top of page

Glowee là gì?

Glowee là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ làm đẹp tận nhà. Chúng tôi cung cấp một nền tảng tiện lợi hơn để khách hàng tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ làm đẹp phù hợp và các nhà cung cấp cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc mở rộng tệp khách hàng của mình.

bottom of page