top of page

Về chúng tôi

CHÚNG TÔI ĐỔI MỚI
CHÚNG TÔI SÁNG TẠO

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ tài năng đồng thời mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả hơn cho người tiêu dùng trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Câu chuyện về
Glowee

Glowee là một công ty khởi nghiệp về công nghệ được thành lập vào tháng 11 năm 2022. Công ty ra đời với cảm hứng từ câu nói "phải có một cách tốt hơn". Chúng tôi tin vào sự đơn giản và hiệu quả, đồng thời phản ánh điều đó trong mọi sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho người dùng cuối.

bottom of page